Firma POLIXEL Sp.z o.o. przygotowuje i udostępniania serwis internetowy, na którym świadczona jest e-usługa zarządzania ryzykiem związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zasadniczą funkcjonalnością e-usługi jest ewaluacja ryzyka poprzez określenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz siły wpływu jego realizacji na standing firmy.

Dzięki doświadczonym pracownikom świadczymy szeroki zakres usług, a także dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami z danych dziedzin. Poznajemy potrzeby naszych klientów i szybko reagujemy na wszystkie zmiany personalne.

Elastyczne i indywidualne podejście do potrzeb naszych Klientów pozwala nam skutecznie wspomagać politykę personalną i efektywnie wykorzystywać wszelkie aspekty związane z ryzykiem Twojego przedsiębiorstwa.

tel   +48 784 422 272       e-mail    biuro@polixel.net.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. ,,Dotacje na innowacje” ,,Inwestujemy w wasza przyszłość”.
Copyright © 2013-2016 Polixel Sp.z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.