Oferta

BankID jest innowacyjną usługą identyfikacji i uwierzytelnienia opartą o biometrię. Rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego i technicznego przy zachowaniu wygody i ergonomii stosowania w systemach elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnienia.
Bank ID jest wykorzystywane w następujących usługach:

 

Płatności biometryczne – BankID

Biometria jest wygodnym narzędziem do dokonywani płatności za towary i usługi. System umożliwia dokonywanie takich płatności w bezpieczny i wygodny sposób Płatności są rozliczane za pośrednictwem rachunku bankowego klienta lub wirtualnego konta.

W systemie BankID transakcje autoryzowane są poprzez podpis elektroniczny, składany pod transakcją przez klienta na terminalu biometrycznym zainstalowanym w punkcie sprzedaży. Podpisana transakcja jest podstawą do rozliczeń pomiędzy bankiem sprzedawcy i klienta. BankID pełnieni funkcję centrum autoryzacyjnego poprzez zapewnienie bezpiecznych interfejsów pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu.

Zdalny dostęp do zasobów BankID

System BankID jest wykorzystywany do zapewnienia uwierzytelnionego dostępu do zasobów informatycznych. System zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu wygody i intuicyjności. System BankID może być użyty w poczcie korporacyjnej, Intranecie, systemie obiegu dokumentów, ERP, danych medycznych, etc..

Zarządzanie tożsamością elektroniczną BankID

To zastosowanie systemu BankID zakłada, iż raz nadana i zweryfikowana tożsamość jest rozpoznawalna przez innych uczestników systemu bez potrzeby powtórnej weryfikacji tożsamości. Dzięki, takiemu podejściu, użytkownik uwierzytelniając się za pomocą biometrii ma dostęp do wielu aplikacji bez potrzeby powtórnej identyfikacji. Usługa BankID łączy wiele lokalnych podsystemów identyfikacji i uwierzytelnienia w jeden spójny pod względem prawnych i technicznym system.

Elektroniczny podpis dokumentów BankID

System BankID oferuje możliwość podpisywania różnego rodzaju dokumentów, np. formularzy bankowych i urzędowych, za pomocą klucza prywatnego użytkownika. Klucz prywatny uruchomiony jest po pozytywnej weryfikacji biometrycznej. Biometryczny podpis elektroniczny oparty jest o PKI i nie wymaga stosowania karty mikroprocesorowej.